درباره جوهر سابلیمیشن بدانید

شاید تصور کنید که از یک نوع جوهر برای چاپ هر نوع سطحی استفاده میشود که در تصور اشتباهی است. برای اجسامی به غیر از کاغذ از جوهر متفاوتی استفاده میشود. یکی از جوهرهایی که برای چاپ سطوح مختلف استفاده میشود، جوهر سابلیمیشن است.جوهر سابلیمیشن دارای قدرت چسبندگی بالایی بر روی سطوح است و به همین دلیل میتوان آنرا برای چاپ لیوان و به طور کلی اشیا سخت مورد استفاده قرار داد. بعد از آنکه جوهر سابلیمیشن بر روی سطوح قرار گرفت به هیچ وجه از آن جدا نخواهد شد.

جوهر سابلیمیشن

یکی از روش های چاپ که با آن میتوانید بر روی متریال های مختلف از جمله لیوان، بشقاب، پارچه، کاشی، چوب و بسیاری از این دست متریال ها چاپ انجام دهید، چاپ سابلیمیشن است. برای این نوع چاپ باید از جوهری مخصوص به نام جوهر سابلیمیشناستفاده شود. جوهر سابلیمیشن به گونه ای تولید شده است که بعد از قرار گیری بر روی جسم هرگز از روی آن بلند نمیشود. چسبندگی جوهر سابلیمیشن بالاست و هرگز از بین نخواهد رفت.